Ιατρικές Υπηρεσίες
Μόνιμος σε καθημερινή βάση γιατρός και προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, είναι οι κύριοι καθοδηγητές του ηλικιωμένου
ασθενούς που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν και καλύπτουν επισταμένως τους εξής τομείς :
Πεπτικό σύστημα
, Προβλήματα μασήσεως , καταπόσεως, στόμα, κατάσταση δοντιών .
Ρινογαστρικός καθετήρας
σιτίσεως, Επαρκής λήψη υγρών για πρόληψη αφυδάτωσης.
Οι υπηρεσίες που καλύπτουμε
1.
Φαρμακείο :
2.
Συνταγογραφηση :
3.
Ακτινογραφίες :
4.
Φυσικοθεραπεία :
5.
Ιδιωτικό ασθενοφόρο :
6.
Μικροβιολογικές εξετάσεις :
7.
Τοποθετηση ορού - ουροκαθετήρα-LEVIN-περιποίηση κατακλίσεων:
8.
Κομμωτήριο :