ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Στην Μονάδα μας δίνουμε έμφαση, στην επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το προσωπικό ήθος,επιλέγουμε τα στελέχη μας με αυστηρότατα κριτήρια και επενδύουμε σε αυτά.

Έτσι, σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό της Μονάδας αποτελείται 
από διακεκριμένο νοσηλευτικό, προσωπικό.

Παράλληλα, έχουμε επιλέξει στελέχη, με γνώσεις, εμπειρία και όραμα, ικανά να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, ακολουθώντας τις εξελίξεις της νέας εποχής.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των στελεχών μας είναι ο Επαγγελματισμός, το Ήθος,
το Ομαδικό Πνεύμα, οι δεξιότητες Επικοινωνίας, η θεωρητική και πρακτική Γνώση
του αντικειμένου εργασίας, η Συμμόρφωση με τους Κανόνες και τις Πολιτικές
που θέτει και ακολουθεί η Διοίκηση.